کارشناس فضای مجازی:

رده بندی صحیح بازی های رایانه ای در کشور رعایت نمی شود/نباید کار از کار بگذرد تا به فکر درمان بیفتیم

نوروزی گفت: متاسفانه با وجود اینکه نزدیک به ده سال است بنیاد ملی بازی های رایانه ای در کشور ما در حال فعالیت است اما می بینیم بازی هایی که توسط ESRB آمریکا رده بندی می شود، این رده بندی در ایران رعایت نمی شود.

آخرین اخبار