ماجرای تلاش برای ترور امام خمینی

مردی که عملیات ترور امام خمینی را فرماندهی کرد

فرماندهی عملیات اطلاعاتی را برعهده داشت که قصد آن ترور حضرت امام خمینی رحمةالله علیه، توسط زنی به نام عفت غنی پور از بستگان دور خانواده همسر امام بود که ناموفق ماند.

آخرین اخبار