رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس

مردم تا فروکش تب بازار، خودرو نخرند

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: به مردم توصیه می کنیم اگر ضرورت صد درصدی برای خرید خودرو ندارند، چند روزی دست نگه دارند که تب و تاب کاذب بازار خودرو فروکش کند.

با حضور معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور

نشست «شورای راهبردی و مشورتی حوزه‌ اجتماعی بهزیستی» در اصفهان برگزار شد

با حضور معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور نشست کشوری «شورای راهبردی و مشورتی حوزه‌ اجتماعی بهزیستی» در اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار