بوی بد دهان را با مصرف هویج رفع کنید

فیبر هویج با افزایش ترشح بزاق دهان، موجب رفع بوی بد دهان می شود.

آخرین اخبار