مصطفی رحماندوست:

بچه‌های امروز حوصله کلیشه‌های قدیم را ندارند

مصطفی رحماندوست گفت: اینکه قصه از کجا شروع شود یا چگونه تمام شود بستگی به خلاقیت قصه‌گو دارد؛ اما چیزی که باید بدانیم این است که بچه‌های امروز حوصله کلیشه‌های قدیم را ندارند.

آخرین اخبار