در نمایشگاه امسال صورت گرفت:

انجام بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تراکنش در نمایشگاه کتاب تهران

تعداد تراکنش‌های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار رسید.

آخرین اخبار