رییس شورای شهر ورزنه:

ایجاد بندر خشک در شرق اصفهان زمینه ای برای عبور از بحران بیکاری جوانان می باشد

رییس شورای شهر ورزنه با اشاره به پیگیری های انجام گرفته در خصوص احداث بندر خشک گفت: احداث بندر خشک بهترين فرصت براي اثبات حسن نيت مسئولین در جهت رسیدگی به بیکاران است، مسئولین به فرياد مردم محروم برسند.

آخرین اخبار