استاندار اصفهان:

عزم دولت برای مقابله با زمین‌خواری جدی است

استاندار اصفهان گفت: مقابله با پدیده زمین‌خواری از سیاست‌های دولت تدبیر وامید بوده و دولت در این زمینه مصمم و جدی است.

آخرین اخبار