گزارش؛

تداوم دوره خشکسالی در نصف جهان/آب اصفهان سخت است نه آلوده

تداوم دوره خشکسالی با کاهش بی سابقه بارش‌‌ها در استان اصفهان و سرشاخه‌های زاینده‌رود، افزایش گرمای هوا و کاهش حجم ذخیره آب در سد زاینده رود همه دست به دست هم داده تا شرایط ویژه‌ای به لحاظ تأمین آب در استان اصفهان شکل بگیرد.

آخرین اخبار