رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان:

انتقال آب از کارون به زاینده‌رود انجام شود

رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مشکلات به وجود آمده در زمینه کم آبی ناشی از مشکلات مدیریتی منابع آبی است.

آخرین اخبار

تبلیغات