رييس جمهوري در جمع استانداران و فرمانداران سراسر كشور:

چه کسی حق دارد با لحن بی ادبانه نسبت به سردار مقدم جبهه دیپلماتیک حرف بزند؟

رییس جمهوری گفت: همه ما اين صدا را از مردم مي‌شنيديم كه از اختلاف و دعوا خسته شده بودند و تعامل سازنده با جهان را مي‌خواستند.

آخرین اخبار

تبلیغات