مسئول پایگاه مشاوره کنکور جرقویه علیا:

گاهی دقت فدای سرعت در انتخاب رشته داوطلبان می شود

رضایی در تاکید به داوطلبان کنکور 94 گفت: علاقه را در انتخاب رشته تحصیلی مد نظر قرار دهید تا با انگیزه به تحصیل بپردازید.

آخرین اخبار

تبلیغات