رئیس انجمن انبوه سازان اصفهان

هزینه اجاره بهای مسکن در ۲ سال گذشته به شدت افزایش یافته است

رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان با بیان اینکه در کل کشور نیاز مسکن به چشم می‌خورد گفت: قدرت پایین و جو روانی حاکم بر جامعه سبب شده که مردم منتظر اتفاق تازه‌ای در زمینه مسکن باشند که البته این امر دائمی نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات