مدیر عامل آبفای استان اصفهان

زمینه کاهش مشکلات ناشی از خشکسالی را در بخش بن رود فراهم کنیم

مدیر عامل آبفای استان اصفهان گفت: تکمیل پروزه های آب و فاضلاب مسکن مهر شهر ورزنه نیازمند بیش از 1 میلیارد تومان اعتبار است.

آخرین اخبار

تبلیغات