رئیس مرکز آمار:

سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 95 شروع شد/ اطلاعات مرکز آمار محرمانه است

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به شروع سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن از امروز گفت: اگر به هر دلیلی مردم نتوانستند از این روش اطلاعات خود را وارد کنند سرشماری حضوری 25 مهرماه تا 25 آبان ماه انجام خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات