معاون برنامه‌ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:

4900 میلیارد ریال اعتبار به مناطق دچار تنش آب اختصاص داده شد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: هیأت دولت برای رفع مشکل و تأمین آب مناطق دچار تنش آبی، اعتباری معادل چهار هزار و 900 میلیارد ریال مصوب کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات