مدیرکل گمرک اصفهان

سامانه جامع امور گمرکی در اصفهان راه‌اندازی شد

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی به دنبال پیشبرد طرح تحول اقتصادی در اصفهان صورت گرفته و در این راستا زمان ترخیص کالا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

آخرین اخبار

تبلیغات