رئیس پژوهشکده اسلامی کشاورزی و محیط زیست:

آموزه‌های قرآنی تغییر در محصولات کشاورزی را عملی شیطانی می‌داند

سیدعلی حسینی رئیس پژوهشکده اسلامی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی گفت: محصولات تراریخته کشاورزی نوعی تغییر در خلقت خداست و بنا بر آیات قرآن عملی شیطانی است.

آخرین اخبار

تبلیغات