سردار رحیمی

‏‎‏اجازه نخواهیم داد کسی امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم را به خطر بیندازد

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: پلیس در برابر مردم سر تعظیم فرو می آورد و مقابل آن در برابر مجرمان و گردنکشان با قدرت و صلابت می ایستد.

آخرین اخبار

تبلیغات