رئیس مرکز ملی فرش ایران مطرح کرد:

طرح تبلیغات برون‌مرزی فرش دستباف در انتظار امضای وزیر

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: رونق بخشیدن به بازار فروش داخلی و خارجی فرش دستباف، نیازمند راهکارهای عملیاتی است و ما از بخش خصوصی و تشکل‌های استانی توقع داریم راهکارها و پیشنهادهای کاربردی ارائه کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات