نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس:

اراده مجلس در تصویب طرح حمایت از آمران به معروف کم نشده است / مخالفت شدید معاون رئیس جمهور با این طرح

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: اراده مجلس در تصویب طرح حمایت از آمران به معروف کم نشده است.

آخرین اخبار

تبلیغات