رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

کشورهای حامی «رفع حصر» سران فتنه همان مدافعان شاه ملعون و صدام هستند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: کشورهای حامی «رفع حصر» سران فتنه همان کشورهایی هستند که مدافع شاه ملعون و صدام بودند.

آخرین اخبار

تبلیغات