فتنه بابیه چگونه خنثی شد

«امیر کبیر» ونقش موثری که در وادی مهدویت (عج) به جای گذاشت

علاوه بر خدمات پنهان و آشکاری که امیرکبیر در همان دوران کوتاه صدارت خویش برای مردم ایران انجام داد، در وادی مقدّس مهدویت نیز اقدامی بزرگ انجام داد که نام خود را برای همیشه در این وادی جاویدان نمود…

آخرین اخبار

تبلیغات