امام جمعه ورزنه در جمع معتکفین روستاهای بخش بن رود:

شیرینی اعتکاف با هیچ چیز در دنیا قابل مقایسه نیست

امام جمعه ورزنه در جمع معتکفین گفت: اعتكاف فرصت مناسبي براي دوري از زندگي مادي است و افراد بوسيله اعتكاف مي‌توانند از دنياي مادي دور شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات