امام جمعه نصرآباد:

راهکارهای موثر در تقویت اقتصاد مقاومتی/امنیت شغلی کارگران را فراهم کنید

حجت الاسلام فرهنگ گفت: پیامبر دست کارگر را می بوسید، نکند که کارفرما به کارگرش بخواهد زور بگوید و رعایت اخلاق اسلامی را نکند. کارفرما نباید کار گر را تحقیر یا حق کارگر را پایمال کند، بلکه باید امنیت شغلی برایش ایجاد کند.

امام جمعه نصرآباد:

اعتکاف از رویش های انقلاب و نوعی تبلیغ فرهنگی و خود جوش از درون جامعه است

حجت الاسلام فرهنگ گفت: 13 تا 15 رجب سه روزی که بسیار سفارش شده به عبادت، روزه داری و اعمال دیگر که مهمترین آن اعتکاف است. اعتکاف از رویش های انقلاب اسلامی، یک نعمت بزرگ الهی، نوعی تبلیغ فرهنگی و خود جوش از درون جامعه است.

امام جمعه نصرآباد:

مسلمانان در برابر توهین به پیامبر اسلام ساکت نمی نشینند

امام جمعه نصرآباد گفت: دشمن به دنبال اسلام هراسی است و ما مسلمانان در این رابطه ساکت نخواهیم نشست.

در دومین جلسه شورای اداری بخش جرقویه مطرح شد:

گامهای بلند در حوزه اشتغال و کشاورزی با قول مساعد مسئولین برداشته می شود

دومین جلسه شورای اداری بخش جرقویه سفلی در ساختمان مهدیه شهر نیک آباد با حضور مسئولین بخش برگزار شد.

امام جمعه نصرآباد:

خبرنگار محور اتحاد بین مردم و مسئولین باشد

علیرضا فرهنگ، امام جمعه نصرآباد: خبرنگار رسالت سنگینی بر دوش دارد و باید محور اتحاد بین مردم و مسئولان و ابلاغ کننده پیام و مشکلات آحاد جامعه به مسئولان باشد.

فعاليت هاي كميته امداد جرقويه

از موديان و پرداخت كنندگان زكات تقدیر شد

به همت كميته امداد امام خميني (ره) جرقويه و با حضور امام جمعه شهر نصر آباد، از موديان و پرداخت كننندگان زكات طی جلسه اي تقدير و تشكر شد.

آخرین اخبار

تبلیغات