از سوی امام جمعه نصرآباد مطرح شد:

اثر گذاری تحریم ها؛ نتیجه جدی نگرفتن فرمایشات رهبری

امام جمعه نصرآباد: آن حرفی را که بیست و چند سال پیش مقام معظم رهبری زدند مبنی بر این که باید طوری کشور را بسازیم، که بتوانیم در چاه های نفت را ببندیم تحقق یابد. اگر مسئولان آن زمان حرف گوش کرده و در این زمینه تلاش کرده بودند، الان تحریم ها برای ما این قدر مشکل ایجاد نمی کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات