امام جمعه موقت شهر محمدآباد:

پیغمبر اکرم(ص) به عنوان بهترین اسوه و الگوی زندگی مسلمین هستند

حجت الاسلام طباطبایی گفت: طبق سبک زندگی دینی و اصل الگو قرار دادن زندگی دینی خداوند متعال پیغمبر اکرم(ص) را به عنوان بهترین اسوه و الگوی زندگی شما مسلمین نام بردند و وظیفه ما است که زندگی مان همرنگ زندگی اهل بیت باشد.

امام جمعه موقت شهر محمد آباد:

عزل و نصب ها در کشور بر مبنای رضای خدا باشد

حجت الاسلام کوهگرد گفت: متاسفانه عزل و نصب هایی صورت میگیرد که اکثرا برای رضای دوستان است نه رضای خدا و این در صورتی است که دولت در همان اوایل خدمت خود خود را حقوق دان معرفی کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات