شورای پول و اعتبار اساسنامه جدید ۵ بانک را تصویب کرد

شورای پول و اعتبار در جلسه بعد از ظهر روز گذشته اساسنامه جدید بانک‌های شهر، حکمت ایرانیان، قوامین، انصار و آینده را تصویب کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات