جنجال مجری معروف در شبکه های اجتماعی

ازدواج و طلاق پُرلایک!

استفاده بیش از حد برخی افراد از شبکه های اجتماعی و انتشار مطالبی شخصی، همانند سایت های زرد سبب شده است که آتش اخبار بی محتوای خصوصی در جامعه شعله ورتر شود.

آخرین اخبار

تبلیغات