مریم شجاعی

بر بام فلک عقد بتول است

عرشيان بر زمين مي نگرند و همگي به خدمت مي آيند و چرا كه خداوند بر بام فلك عقد بتول را جاري مي سازد و چه زيبا مي شوي تو اي مدينه،

آخرین اخبار

تبلیغات