در همایش سرگروه های جهادی شرق اصفهان مطرح شد؛

خدمت به محرومین مهم ترین هدف اردوهای جهادی/ حرکت خوب عرصه های اقتصاد مقاومتی در شرق اصفهان

همایش مسئولین اردوهای جهادی شرق اصفهان با حضور مسئولین اردوها، فرماندهی ناحیه امام علی(ع) و مسئول مرکز مطالعات راهبردی بسیج سازندگی استان اصفهان در شهر هرند برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات