معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان مطرح کرد:

تدوین سند راهبردی مبارزه با آسیب‌های فضای مجازی با همکاری پلیس اصفهان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از تدوین سند راهبردی مبارزه با آسیب‌های فضای مجازی به منظور ارتقای سطح آگاهی جوانان و نوجوانان از خطرات و تهدیدهای این فضا با همکاری پلیس خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات