اربعین آمد و اشکم ز بصر می‌آید؛

سنت برگزاری اربعین برای امام حسین(ع) از چه زمانی باب شد

شیخ عباس قمی(ره) داستان آمدن اسرای کربلا را در اربعین از شام به کربلا بسیار بعید می‌داند و شهید مطهری نیز آن را انکار کرده‌ است امّا درباره ورود «جابر» در روز اربعین سال ۶۱ هجری به کربلا، بین منابع تاریخی چندان اختلافی نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات