نائب رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:

کشور در زمینه آب ورشکسته است/مصرف ۱۱۰ درصد حجم منابع تجدیدپذیر آب در ایران

نائب رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه کشور در زمینه آب ورشکسته است، گفت: طی سه دهه گذشته میزان مصارف آب در کشور از حجم منابع تجدیدپذیر به بیش از ۱۱۰ درصد رسیده در حالیکه براساس معیارهای جهانی اگر کشوری بیش از ۴۰ درصد از آب های تجدید پذیر خود را استفاده کند در شرایط بحرانی است.

آخرین اخبار

تبلیغات