سرویس: آخرین اخبار 09:48 - یکشنبه 30 مهر 1402

تفاوت حقوقی تعاریف ابطال و بطلان

از جهتی می‌توان گفت که ابطال همان اقاله است که دو شخص در یک معامله‌ای که به انجام رسیده است توافق می‌کنند که آن معامله را منحل کنند. از سوی دیگر باطل کردن به معنای فسخ نیز می‌باشد. در اقاله، انحلال دو طرفه است اما در فسخ، انحلال یک طرفه است

اصفهان شرق- آگهی/

معنا و مفهوم ابطال در معاملات:

ابطال به معنای باطل کردن و فسخ کردن معامله و قرارداد است. از جهتی می‌توان گفت که ابطال همان اقاله است که دو شخص در یک معامله‌ای که به انجام رسیده است توافق می‌کنند که آن معامله را منحل کنند. از سوی دیگر باطل کردن به معنای فسخ نیز می‌باشد. در اقاله، انحلال دو طرفه است اما در فسخ، انحلال یک طرفه است و زمانی که یکی از شرایط فسخ احراز شود هر یک از طرفین می‌توانند نسبت به انحلال عقد منعقد شده اقدام کنند مگر اینکه کافه خیارات در معاملات اسقاط شده باشد. در ادامه با گروه وکلای چینوت همراه باشید…

تعریف بطلان در قراردادها:

بطلان زمانی است که از اساس معامله باطل باشد و اساساً معامله‌ای انجام نشده باشد. مثلاً یکی از طرفین قرارداد از باب شوخی و مزاح معامله‌ای منعقد می‌کند و قصد جدی در انجام معامله نداشته است. از این رو در ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات احصاء شده است. این ماده مقرر می‌دارد: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:1_قصد طرفین و رضای آنها 2_اهلیت طرفین 3_موضوع معین که مورد معامله باشد 4_مشروعیت جهت معامله». توجه شود که این موارد شرایط اساسی هستند و هر عقدی بسته به ماهیت و نوع خود، از شرایط ویژه برخوردار است. به عنوان مثال در عقد بیع، معامله مالی که قانوناً خرید و فروش آن ممنوع است جایز نیست.

اصل صحت معاملات:

بنابر اصل صحت معاملات، تمامی عقود منعقد شده صحیح و نافذ هستند مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. بنابراین هیچ معامله‌ای بدون درخواست ذینفع قابل ابطال نیست و دادگاه در صورتی که خواهان در ردیف خواسته خود در دادخواست به این امر اشاره کرده باشد بایستی اقدام به ابطال معامله کند که یک حکم اعلامی است و نمی‌تواند رأساً و بدون درخواست طرفین معامله، اقدام به ابطال قرارداد کند.

بطلان معامله و دعوای غیرمالی:

دعاوی از یک جهت به دعوای مالی و دعوای غیرمالی تقسیم می‌شود. دعوای مالی یعنی موضوع دعوا مال باشد. با توجه به این تعریف، دعوای بطلان معامله یک دعوای غیرمالی است که خواهان بایستی هزینه دادرسی مربوط به دعوای غیرمالی را پرداخت کند.

آثار ابطال و بطلان معامله:

از آنجایی که در بطلان، از اساس معامله باطل است و در حقیقت معامله‌ای رخ نداده است بنابراین آثار و منافع از ابتدای معامله به هر یک از طرفین عودت داده می‌شود اما در خصوص ابطال بایستی گفت که از زمان فسخ یا اقاله معامله منحل خواهد شد نه از ابتدای قرارداد. بر این اساس آثار و نتایج قبل از فسخ، متعلق به هر یک طرفین تا زمان فسخ می‌باشد و نیاز به عودت نیست مگر اینکه توافقی بر خلاف آن شده باشد.

سند عادی و سند رسمی و رابطه آنها با ابطال و بطلان:

مطابق رویه قضایی در مورد اسناد رسمی می‌توان ادعای ابطال کرد و در مورد اسناد عادی می‌توان ادعای بطلان کرد. به عبارت دیگر در صورتی که خواهان در ردیف خواسته خود، بطلان سند رسمی را خواستار باشد دعوای وی محکوم به رد است و بایستی خواسته خود را بر مبنای ابطال سند رسمی مطرح کند. از سوی دیگر در مورد سند عادی، هم دعوای بطلان قابل پذیرش است و هم دعوای ابطال قابل پذیرش است و در این خصوص محدودیتی وجود ندارد. این رویه به دلیل ارزش و اعتباری است که سند رسمی نسبت به سند عادی دارد اما بدین معنا نمی‌باشد که سند عادی قدرت مقابله با سند رسمی را نداشته باشد.

آدرس وب سایت گروه حقوقی چینوت : chinootlaw.com

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال و بطلان کجاست؟ در صورتی که در خصوص ملکی باشد بایستی در دادگاه محل وقوع ملک دعوا رسیدگی شود و در غیر اینصورت بایستی در محل انعقاد عقد یا محل اقامت خوانده دعوا رسیدگی شود.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.