مصوبات اتاق فكر جرقویه علیا

نشان معلمین فناور را از آن خود کنید

اتاق فکر اداره آموزش و پرورش جرقویه علیا با هدف تشویق به سوی فناوری همکاران، نشان معلمین فناور را اهدا خواهد کرد.

PDF را به Word تبدیل کنید

به گزارش واحد رصد فضا ی مجازی اصفهان شرق: بااستفاده از ویرایشگر محتوای نرم افزار نیز  می توان انتخاب نمود که چه  بخشی از فایل پی دی اف بایستی استخراج شود ویا  اینکه تمامی فایل را بصورت  یکجا تبدیل نمود. کنترل از راه دور از طریق خط  فرمان، پوشه های کنترل شده و  واسط کاربری […]

آخرین اخبار

تبلیغات