براساس پروژه Cultour برای راهنمایان گردشگری؛

موزه‌های ایران و کشورهای جهان رایگان می‌شود

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ با اشاره به پروژه Cultour برای راهنمایان گردشگری، میزبانی ایران برای برگزاری کنوانسیون راهنمایان گردشگری سال ۲۰۱۷ را حاصل انرژی و نیروی نهفته در همه ایرانیان عنوان کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات