ویچت چیست؟

از آسیب های اجتماعی تا پاک کردن صورت مسئله

ایرانی‌ها چهارمین تأمین‌کننده درآمدهای این شبکه اجتماعی موبایل بنیان هستند. ۲۰درصد کاربران این ابزار اجتماعی، ایرانی هستند. در حال حاضر در ایران بیش از ۷۰ درصد جوانان و نوجوانان از تلفن‌های هوشمند و ابزار وی‌چت استفاده می‌کنند…

آخرین اخبار

تبلیغات