فراخوان؛ زنان از تجربه پیاده‌روی خود در اربعین بنویسند؛

ثبت حضور و خاطرات زنان در پیاده‌روی اربعین

زنان نیز به همراه خانواده‌های خود و یا به تنهایی در این سفر معنوی شرکت کرده و تجربه‌ها و برداشت‌های مختلفی از این سفر پربرکت دارند، پس معطل نکنند و آنها را ثبت کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات