آیکن حکم دادگاه آمریکایی برای مصادره ir. را رد کرد

موسسه جهانی تخصیص دامنه های اینترنتی آیکن، بطور رسمی درتاریخ 30 ژولای 2014 مخالفت خود را با رای یک دادگاه آمریکایی برای مصادره کردن دامنه های ایرانی(ir.) اعلام کرد .

آخرین اخبار

تبلیغات