/رساله/

تأثیر روش‌های زیست‌سنجی در مصرف علف‌کش‌ها

نتایج یک آزمایش زیست‌سنجی و HPLC نشان می‌دهد نیمه‌عمر علفکش سولفوسولفورون در خاک چهار منطقه آزمایشی از 17 تا 24 روز در هر دو سال متغیر است.

آخرین اخبار

تبلیغات