مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اصفهان:

مرگ‌ومیر ناشی از گاز CO در اصفهان کاهش یافته است

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهر اصفهان گفت: با افزایش سطح آگاهی مردم از خطرات گاز co ، مرگ‌ومیر ناشی از خطرات این گاز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

آخرین اخبار

تبلیغات