مدیریت کانون شهر نصر آباد:

احیای فریضه دینی با مشارکت ارگان های بخش جرقویه سفلی

مدیریت کانون شهر نصر آباد گفت: زکات یکی از فریضه های دینی که در سال های اخیر کم رنگ شده است جهت احیای این فریضه باید همه وارد میدان شوند.

برشی از كتاب چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه درایران

روحانیت؛ قدرتی که شاه دست کم گرفت

در مردادسال ۱۳۵۷ به “پرویز راجی” سفیرش در انگلیس گفت: تردیدی نیست که بیشتر اقدامات [روحانیون] از سوی کا.گ.ب هدایت می‌شود…

با دید شعار گونه به وحدت بین حوزه و دانشگاه نگاه نکنیم

هدف اصلی وحدت حوزه و دانشگاه این است که حوزه نیازهای پیش روی دانشگاه را با توجه به علم روز پاسخ دهد و این با رایزنی و تبادل فرهنگی و علمی در جامعه تحقق می یابد.

  • صفحه 2 از 2
  • 1
  • 2

آخرین اخبار