فاطمه دانش پسند:

بلالی با طعم فاضلاب

آب‌های فاضلاب یا گنداب به آب‌هایی گفته می‌شود که برای مصرف خاص خود قابل‌استفاده مجدد نیست یا به عبارتی كیفیت آن پایین‌تر از قبل از استفاده از آن هست.

آخرین اخبار

تبلیغات