ریشه فتنه ۷۸ را باید در بورس‌های انگلیس وزارت علوم دوران رفسنجانی پیدا کرد

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریشه فتنه ۷۸ را باید در بورس‌های انگلیس وزارت علوم دوران هاشمی رفسنجانی پیدا کرد گفت: عمدتاً در همین سال‌های ۷۶ -۷۵ به بعد است که کاملاً یک دگرگونی در عقیده و عملکرد گروهی که الآن اصلاح‌طلب تلقی می‌شوند، ایجاد می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات