رئیس جمهور در همایش ملی نخبگان:

طی ۵۰ روز در سیاست خارجی به اندازه ۵۰۰ روز کار کرده‌ایم/ انتقاد نیشدار را کنار بگذاریم

رئیس جمهور با اشاره به گام هایی که دولت در 50 روز نخست شروع به کارش برداشته است، گفت: دولت در این 50 روز در زمینه سیاست خارجی به اندازه 500 روز قدم برداشته است.

آخرین اخبار

تبلیغات