با «پرونده‌های باز»؛ سبک و سیره زندگی 40 شهید ناجا

کتاب پرونده‌های باز کتابی است که به سبک و سیره زندگی 40 شهید پلیس پرداخته است.

آخرین اخبار

تبلیغات