رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی:

امام خمینی(ره) شخصیتی تاریخ‌ساز بود

رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی گفت: امام خمینی(ره) یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه شخصیتی تاریخ‌ساز است که ما می‌توانیم با تبیین تازه‌تری از افکار وی خودمان را پیدا کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات