دیار نصف جهان میزبان مردان هیئت دولت

31 درصد افراد ساکن در حاشیه شهر اصفهان فاقد بیمه هستند

رئیس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: بر اساس آمار‌گیری‌های صورت گرفته، 31 درصد افراد ساکن در حاشیه شهر اصفهان فاقد بیمه هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات