معاون فرماندار اصفهان خبر داد

پیش‌بینی ایجاد اشتغال برای 30 هزار نفر در منطقه اقتصادی اصفهان

معاون برنامه‌ریزی فرماندار اصفهان گفت: منطقه ویژه اقتصادی و ریلی اصفهان می‌تواند حداقل برای 30 هزار نفر ایجاد شغل کند.

آخرین اخبار

تبلیغات